Visie

Wanneer een kind bij De Samensprong binnenkomt, concentreren wij ons erop dat hij of zij zich veilig en geaccepteerd voelt. Vanuit dit vertrouwen gaan wij aan de slag en helpen het kind om zich te ontwikkelen. Het belangrijkste is dat het kind zichzelf kan zijn, zich kan verwonderen over de wereld en de plaats die het daarin heeft. Wij accepteren ieder kind zoals het is en helpen het om te groeien.

Visie op het kind

Omdat ieder kind anders is, is het heel belangrijk om ze te laten schitteren op hun eigen manier. Wij helpen kinderen bij het ontdekken waar hun kracht ligt. Wij zorgen voor een optimale leer- en leefomgeving in de groep zodat een kind zich thuis voelt. Daardoor voelen kinderen zich veilig en wordt het leren en concentreren gemakkelijker. Vanaf het moment dat uw kind bij ons over de drempel stapt, willen wij dat hij of zij zichzelf geaccepteerd, gerespecteerd en vooral thuis voelt. Alles draait om het kind. Wij begeleiden de kinderen tijdens hun werk en leren hen ook om: samen te werken, successen te behalen, oplossingen te zoeken en zelfstandig te werken. We werken gestructureerd zodat kinderen voldoende worden uitgedaagd en hun grenzen op een goede manier verleggen. 

Kernwaarden van De Samensprong

  • Samen
  • Plezier
  • Creativiteit
  • Structuur
  • Groei

Respectvol met elkaar omgaan

Respect is heel belangrijk en zorgt ervoor dat we op een goede manier met elkaar omgaan. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leraren en ouders. Samen zorgen we ervoor dat de sfeer op school gezellig is. Respectvol met elkaar omgaan betekent ook dat pesten geen plaats mag hebben bij ons op school. We hebben een pestprotocol opgesteld waarin duidelijk alle regels staan.

Het pedagogische klimaat op school

De manier waarop leraar en leerling met elkaar omgaan is heel belangrijk voor de motivatie tijdens het leren. De sfeer waarin een kind les krijgt is heel belangrijk. Wanneer een kind zich gewaardeerd, aanvaard en veilig voelt, zal het veel makkelijker informatie oppakken en aanleren. Wij willen graag een positief klimaat creëren waarin kinderen hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen, positief gedrag laten zien, leren omgaan met elkaar en zichzelf gerespecteerd voelen.

We werken op school voortdurend aan dit klimaat door middel van:

  • Open en veelvuldig contact met de ouders. Zo weten we vanuit de thuissituatie wat er bij het kind leeft.
  • Activiteiten ondernemen waardoor saamhorigheid ontstaat.
  • Duidelijke regelgeving. Duidelijke regels zorgen ervoor dat leerkrachten en kinderen weten wat er verwacht wordt.
  • Het bevorderen van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van het kind. Hierbij zoeken we een evenwicht tussen houvast en uitdagingen, en houden we rekening met de verschillen tussen kinderen.
  • Aandacht voor normen en waarden. Ook hierbij is het voorkomen en terugdringen van pesten heel belangrijk.