Over ons

De Samensprong valt, net als alle basisscholen in Volendam, onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV). Wij zijn een katholieke basisschool. Vanuit die grondslag zijn we, als school een hechte gemeenschap waarin kinderen en ouders zich veilig voelen. Wij willen de kinderen optimaal begeleiden zodat ze zich ten volle kunnen ontplooien.

Belangrijke tijd

De basisschool is een belangrijk stuk van het leven van een kind. In de 8 of 9 schooljaren moeten kinderen veel leren, maar het is net zo belangrijk dat dit een mooie tijd is. Samen willen we ervoor zorgen dat kinderen met veel plezier terugkijken op hun loopbaan op De Samensprong. Vanaf de eerste stap in het gebouw op 4-jarige leeftijd tot de afscheidsavond in groep 8, samen maken we er een geweldige tijd van waarin het kind voorop staat.

Samen werken

Wij vinden het belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan. Dit geldt zowel voor de leerlingen als de leerkrachten en ouders. Samen zorgen we voor een gezellige sfeer vol vertrouwen waarin kinderen kunnen groeien. We willen kinderen een veilige leer- en leefomgeving bieden waarin we ze voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs. Zodat ze vol vertrouwen de volgende stap in het leerproces kunnen maken.

Bibliotheek

Lezen is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een kind en versterkt de band tussen ouder en kind. Wij willen ouders en kinderen daarom stimuleren om zoveel mogelijk te lezen. Tijdens het lezen kun je jezelf verliezen in een verhaal. Dit zorgt voor meer ontspanning en de ontwikkeling van de fantasie. Daarom hebben wij een bibliotheek in school. Deze bibliotheek is in het leerjaar 2019-2020 geopend. In de bibliotheek mogen kinderen zelf boeken kiezen en deze op school lezen. Lezen zorgt voor een goede ontwikkeling en dat vinden wij zeer belangrijk. Op deze manier proberen wij kinderen te stimuleren om meer te lezen en te ontdekken waar hun interesses liggen.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van De Samensprong? Lees er alles over op onze geschiedenispagina.

Geschiedenis