Aanmelding en plaatsing vanaf 2021

07 januari 2021
Aanmelding en plaatsing vanaf 2021

Aanmelding en plaatsing vanaf 2021

Het afgelopen jaar heeft een brede werkgroep, samengesteld uit ouders, vertegenwoordiging vanuit de GMR en de plaatsingscommissie, zich bezig gehouden met verbeteringen en wenselijke veranderingen van het plaatsingsbeleid. Deze zogenoemde Commissie van Wijzen heeft alle voor- en nadelen van het huidige plaatsingsbeleid in kaart gebracht en voorstellen voor verbetering gedaan. Deze commissie streeft een zo hoog mogelijke tevredenheid van ouders na. Belangrijk doel is onder meer om ouders ruimte te bieden bij het kiezen van een school.

Het plaatsingsbeleid staat niet op zichzelf. Volendam kent een aantal snel groeiende kinderrijke wijken en ook wijken waar terugloop is te zien. Dit gegeven heeft consequenties voor de levensvatbaarheid van scholen. Belangrijkste doel van SKOV is het bieden van kwalitatief goed onderwijs in een uitdagende leeromgeving. Alle basisscholen in de verschillende woonwijken van ons dorp maken dit waar. Om dit te bereiken streven we naar een maximum van 28 kinderen per groep bij instroom en naar een evenredige verdeling over de verschillende klassen c.q. scholen. Zo houden we ook de regie over het ‘gezond’ in stand houden van onze scholen.

Wat verandert in 2021?

Het huidige beleid betekent echter ook dat kinderen uit één gezin vaak op twee verschillende scholen terecht komen. Dát gaat veranderen.

Voor de kinderen die tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022 vier jaar worden staat de aanmelding voor een basisschool van SKO Volendam open tot 20 januari 2021. Ouders van deze groep kinderen kunnen desgewenst voorrang krijgen op een school waar al een ander kind/ kinderen uit het gezin naar toe gaan zolang de capaciteit toereikend is (maximaal 28 kinderen per groep).

Dit betekent dat ouders nu zelf kunnen kiezen of het vierjarige kind ‘meegaat met de buurt’ of meegaat naar dezelfde school als het andere kind/ kinderen uit het gezin.

Nieuwe voorrangsregel bij meerdere kinderen uit een gezin

Voor de vierjarige kinderen die in januari 2021 worden aangemeld kiezen ouders vooraf (bij aanmelding) wat de voorkeur heeft: plaatsing bij het andere kind/ kinderen uit het gezin of juist plaatsing met buurtgenootjes. De instromende vierjarige kinderen worden als eerste geplaatst op de school bij het andere kind/ kinderen indien dit vooraf als voorkeur is aangegeven. Wanneer op een school de vraag groter is dan de maximale capaciteit krijgen de instromende vierjarigen met het jongste broertje of zusje voorrang. Het gaat dan om het kleinste leeftijdsverschil op basis van de geboortedatum.

Wat blijft hetzelfde in 2021?

Na het plaatsen van de kinderen volgens bovengenoemde voorrangsregel worden alle andere kinderen geplaatst volgens de voor dat jaar vastgestelde ‘verdeelgebieden’.

  • Kinderen worden geplaatst op een school die dicht bij het woonadres ligt in combinatie met plaatsing van buurtgenootjes zodat kinderen uit dezelfde buurt naar dezelfde school gaan;
  • Jaarlijks wordt het ‘toeleveringsgebied’ per school met daarin een aantal straten/ wijken vastgesteld;
  • Bij de instroom is het maximum aantal kinderen per groep 28;
  • De kinderen die instromen worden zo evenredig mogelijk verdeeld over de basisscholen van de SKOV;
  • Zie verder het ‘plaatsingsbeleid’ op deze website.

Wat verandert in 2022?

Op dit moment is het nieuwe plaatsingsbeleid nog in ontwikkeling. Meer keuzevrijheid voor ouders is een streven. Dit gaat samen met de ontwikkelingen rondom de toekomst van de basisscholen in Volendam. Het goede nieuws is wel: de eerste verandering is een feit, de eerste stap is gezet.