Basisscholen op aangepaste wijze open vanaf 11 mei

23 april 2020
Basisscholen op aangepaste wijze open vanaf 11 mei

Afgelopen dinsdag heeft u ongetwijfeld zoals velen naar de persconferentie van het kabinet gekeken of op andere wijze het nieuws gevolgd. Scholen in het (speciaal) basisonderwijs mogen vanaf 11 mei op aangepaste wijze open. Na een periode van ‘thuisonderwijs op afstand’ gaan we een nieuwe fase in. Deze is van kracht totdat er een nieuw kabinetsbesluit is genomen.

Namens alle scholen van SKO Volendam licht ik toe hoe het onderwijs er de komende weken uit gaat zien en welke beslissingen gezamenlijk, en ondersteund door de GMR, genomen zijn. Iedere directeur informeert u vervolgens over schooleigen afspraken.
Vooraf wil ik graag aangeven dat we na een periode van enorme inspanningen van eenieder in een nieuwe fase komen die lang nog niet de oude is. Ook de komende periode zal veel van ons allen vragen. De gezondheid en het welbevinden van eenieder staat voorop.

De maatregelen op hoofdlijnen
Alle scholen volgen de protocollen die landelijk zijn opgesteld. Deze protocollen zijn richtinggevend om weer veilig open te gaan. Alle praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne worden op schoolniveau concreet uitgewerkt. U wordt daarover door de eigen school geïnformeerd.

De anderhalve meter maatregel is landelijk als volgt aangepast:
✓ Tussen kinderen is 1,5 meter afstand niet nodig;
✓ Tussen onderwijspersoneel en kind wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand aangehouden;
✓ Tussen volwassenen is er altijd 1,5 meter afstand;
✓ Kinderen tot en met 12 jaar mogen sporten, de anderhalve meter maatregel is niet van kracht.

School open vanaf 11 mei
Het weer opengaan van de scholen ziet er als volgt uit:

Twee dagen, halve groepen
De kinderen van de reguliere basisscholen gaan twee hele dagen naar school in halve groepen.

Groep A: maandag en donderdag
Groep B: dinsdag en vrijdag
woensdag: voorbereidingsdag voor leerkrachten, thuiswerkdag voor leerlingen

Groepssamenstelling
De groepen worden zodanig verdeeld dat kinderen uit één gezin op dezelfde dagen naar school gaan. Scholen stemmen dit ook onderling met elkaar af.

Continurooster
Voor alle scholen geldt een continurooster van 08.30u tot 14.00u. Hiermee beperken we de vervoerbewegingen en leerlingstromen. De kinderen van de Vincentiusschool gaan alle dagen naar school (op woensdag van 08.30u tot 11.30u).
Er wordt gepauzeerd onder leiding van de eigen leerkracht.

Let op! Kinderen die griepverschijnselen hebben of verkouden zijn kunnen niet naar school.

En verder
✓ De kinderen komen volgens het schema van de school gefaseerd binnen en gaan gefaseerd naar huis. Genoemde schooltijden zijn richttijden;
✓ Het aantal volwassenen binnen de school blijft zoveel mogelijk beperkt tot de leerkrachten die fysiek met de groepen kinderen werken;
✓ Ouders komen niet in de school;
✓ Leerkrachten die tot de risicogroep behoren (RIVM) zijn niet fysiek op school en hebben andere taken, dit kan betekenen dat kinderen een andere leerkracht krijgen.

Het onderwijs
✓ De kinderen zijn twee dagen in de week weer op school en krijgen voor de andere dagen huiswerk mee. Dit zal werk zijn wat zij zelfstandig kunnen maken zonder contact met de leerkracht, die heeft immers de andere helft van de groep fysiek op school;
✓ Leerkrachten zullen laten weten hoe het contact plaats kan vinden;
✓ Het accent ligt op het goed begeleiden van de overgang naar de volgende groep, het welbevinden van alle kinderen en de interactie met elkaar;
✓ Het onderwijs beperkt zich tot de basisvakken vanuit de vraag: waar is elke leerling gebleven, welke vragen zijn er en wat is er de komende periode nodig?

Overige activiteiten
In verband met alle beperkende maatregelen zijn veel bijzondere activiteiten ook vervallen.
Cultuuruitstapjes, schoolreisjes, sportdagen, … het zit er dit jaar helaas niet in.
Ook kunnen de groepen acht geen musical opvoeren en gaan zij niet op schoolkamp. Alternatieven worden uitgewerkt om hen toch een mooi afscheid te bieden.

Opvang
Kinderen van ouders met een cruciaal beroep:
✓ Kunnen in overleg met de school aansluiten bij de andere halve groep en daardoor drie of vier hele dagen naar school;
✓ Kunnen ook gebruik maken van de Buitenschoolse Opvang voor- of na de schooldag en/of gebruik maken van de noodopvang ’s avonds en in het weekend.

Vakanties en vrije dagen
De komende maand ziet er als volgt uit.
Maandag 27 april tot en met vrijdag 1 mei Vakantieweek
Maandag 4 mei tot en met vrijdag 8 mei Thuisonderwijs op afstand
Dinsdag 5 mei Vrije dag

Tot slot
Ook de periode vanaf 11 mei blijft de situatie veel van u, uw kinderen en de scholen vragen. Van deze nieuwe fase is het nog ongewis hoe lang deze zal duren. Het is mogelijk dat het kabinet over een paar weken tot een nieuw besluit komt. Dit vraag naast flexibiliteit en uithoudingsvermogen nog steeds van iedereen een enorme inzet. Voor die inzet tot nu toe willen we u alvast enorm bedanken!

Voor nu een welverdiende en ontspannen week vakantie toegewenst!

Met een hartelijke groet,

Wilma Tjalsma
Bovenschools Manager Primair Onderwijs