Basisscholen vanaf 8 juni verder geopend

20 mei 2020
Basisscholen vanaf 8 juni verder geopend

We hebben het bericht gisteren allen vernomen. Vanaf 8 juni mogen de kinderen weer de hele week naar school. Een fijn bericht en zeker omdat de opening van de scholen sinds 11 mei goed verlopen is.

De beperkende maatregelen rondom volwassenen in de school blijven. Volgende week krijgen de scholen nadere richtlijnen. Over de precieze invulling zullen we u zo snel mogelijk informeren, indien mogelijk aan het begin van volgende week. De overgang van de huidige tweede fase naar de versoepelde derde fase vraagt wederom van eenieder veel flexibiliteit, inzet en geduld.
Een ding is zeker. U kunt ervan uitgaan dat de kinderen vanaf 8 juni alle dagen weer op school zijn!

Verder informeren wij u graag over het volgende:
De rapportage over de ontwikkelingen van uw kind zal door deze ongewone periode anders verlopen. In gezamenlijkheid is besloten dat het gebruikelijke rapport aan het einde van het jaar niet zal worden opgesteld. Belangrijke reden hiervoor is dat de toetsen worden verschoven van juni naar september. Met het ontbreken van die gegevens is een rapport vlak voor de zomervakantie niet van betekenis. Wel worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht over de voortgang. Kinderen vanaf groep 5 zijn daarbij aanwezig. Deze gesprekken vinden via video of live plaats in de maand juni. U wordt verder geïnformeerd door de school zelf. Wij verwachten dat deze gesprekken een goed alternatief bieden.

Voor nu staat een lang en zonnig weekend ons te wachten. Ik wens u goede dagen toe.

Mede namens de directeuren,

Met vriendelijke groet,

Wilma Tjalsma

Bovenschools Manager Primair Onderwijs