Informatie over de plaatsing op scholen van SKO Volendam

26 maart 2021
Informatie over de plaatsing op scholen van SKO Volendam

Een dezer dagen ontvangen alle ouders die hun kind hebben aangemeld op een SKOV-school de brief over de plaatsing. Het betreft de kinderen die instromen tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022.

Voor deze groep hebben we een belangrijke wijziging toegepast. Ouders konden vooraf bij inschrijving aangeven of zij gebruik wilden maken van de voorrangsregel om het aangemelde kind te plaatsen op de school waar al een of meerdere kinderen van het gezin naar toe gaan. In dit bericht geven we weer hoe de plaatsing dit jaar is uitgepakt.

Inschrijvingen

Voor het betreffende instroomjaar zijn 222 aanmeldingen binnen gekomen. Dit aantal ligt hoger dan vorig jaar (199). Van de 222 gezinnen zijn er 101 (van 102) voorkeuren aangegeven voor de voorrangsregel:  kinderen uit één gezin op één school.

Plaatsing in vogelvlucht

  1. De grote belangstelling voor de voorrangsregel ‘kinderen uit één gezin bij elkaar’ heeft alle verwachtingen overtroffen.
  2. Het aantal van 222 kinderen wordt verdeeld over 9 groepen van de 8 reguliere basisscholen. Gemiddelde groepsgrootte is dan 24,7.
  3. Ditzelfde aantal kinderen verdelen over 8 groepen geeft een te hoog gemiddelde (27,7) waardoor de plaatsing onmogelijk bleek binnen de gestelde kaders. Het maximum van 28 kinderen in een groep en het wijk- en/of straat gebonden indelen was niet mogelijk bij een indeling in 8 groepen.
  4. Voor vier scholen is het maximum aantal van 28 kinderen aangehouden. Vier scholen krijgen een lager aantal kinderen toebedeeld van rond de 22. Dit is ongunstig voor de bekostiging.
  5. Op de Blokwhere kunnen we dit jaar (instroom na 01 10 2021) een tweede groep plaatsen, op het Kofschip één groep. In totaal zijn er 82 aanmeldingen vanuit de Broeckgouw.

Tevredenheid

Alle kinderen (100 %) zijn ingedeeld volgens eerste of tweede aangegeven voorkeur. Dit jaar is zelfs meer dan 90 % geplaatst op de school van eerste voorkeur. Dit is een ongekend hoge uitkomst, ook in vergelijking met voorgaande jaren.

De toekomst

De eerste verandering van het plaatsingsbeleid pakt goed uit. Het plaatsingsbeleid wordt nog verder ontwikkeld. Het streven is om zoveel mogelijk keuzevrijheid aan ouders te geven waarbij SKO Volendam de kaders stelt. De wens voor de toekomst is succesvol in gang gezet. Mede dankzij de betrokkenheid van de Commissie van Wijzen!

Namens de plaatsingscommissie,

Wilma Tjalsma

Bovenschools Manager primair onderwijs