De geschiedenis van De Samensprong

Het is nogal wat, twee scholen die samen de toekomst in gaan als één grote school. Oké, we deelden al het mooie gebouw aan het Boelenspark, maar toch bestonden de J.F. Kennedyschool en de St. Nicolaasschool naast elkaar in hun eigen deel van het gebouw. Ieder met zijn eigen team, ieder met zijn eigen leerlingen en ieder in hun eigen cultuur. In het voorbereiden van de fusie kwamen naast de overeenkomsten ook een flink aantal verschillen naar voren en die verschillen maakten nieuwsgierig. Want samen van elkaar leren, daar word je samen beter van.

Geschiedenis van de Nicolaasschool

De Sint Nicolaasschool is ontstaan uit een fusie tussen de Sint Liduina en Sint Nicolaas basisscholen en de kleuterscholen Sint Bernadette en de Meidoorn. De Sint Nicolaas werd gevestigd in het gebouw van kleuterschool de Meidoorn in de Meidoornstraat. De gebouwen van de Sint Nicolaasschool en de Sint Liduina school zijn toen gesloopt.

De naam van de school

De school droeg de naam van de Heilige Nicolaas van Myra. Sint Nicolaas, ook wel Sinterklaas genoemd, was een echte volksheilige. Sint Nicolaas was bisschop van Myra in Klein-Azië in de eerste helft van de vierde eeuw. Er zijn verschillende legendes bekend over deze bisschop, zoals het verhaal van drie onschuldigen die ter dood veroordeeld waren en door hem werden bevrijdt. Een ander verhaal gaat over drie meisjes die van Sint Nicolaas geld kregen zodat zij konden trouwen. Dit geld werd door het raam naar binnen gegooid, als een geschenk uit de hemel. Dan is er nog het verhaal van drie kinderen die om het leven waren gebracht, maar door de kindervriend weer tot leven werden gewekt. Zo werd hij de heilige die op onverwachte tijden geschenken bracht.

In 1807 zijn de overblijfselen van Sint Nicolaas naar Bari in Italië gebracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat zijn legendes via zeelieden zich verspreiden naar West-Europa en Nederland. Hij werd de patroonheilige van de zeelieden, van de stad Amsterdam en van kinderen. De feestdag van Sint Nicolaas wordt gevierd op 6 december, maar op 5 december vieren we pakjesavond.

Verhuizing naar het park

Rond het jaar 2000 werd besloten om de Sint Nicolaas samen met de J.F. Kennedyschool in een nieuw te bouwen school in het Boelenspark te huisvesten. Er werd als het ware geruild met de Sint Vincentiusschool die op dat moment in het park gevestigd was. In augustus 2002 is de nieuwe school geopend in het park. In het grote, nieuwe gebouw zijn onze school en de J.F. Kennedyschool door middel van klapdeuren van elkaar gescheiden.

Geschiedenis van de J.F. Kennedyschool

In de jaren ’60 en ’70 werden er nieuwe huizen gebouwd op het ‘eerste zand’ in Volendam. Een nieuwe woonwijk waar honderden huizen gebouwd werden en er moest ook een school worden gebouwd voor alle kinderen die in deze buurt geboren zouden worden. Jaap Smit was op dat moment werkzaam op de ‘Tarcisiusschool’ en werd aangewezen om hoofdonderwijzer van deze nieuwe school te worden. Hij mocht de naam van de school kiezen en hij vernoemde de school naar een man die hij heel erg bewonderde: J.F. Kennedy.

Alle andere scholen in Volendam waren op dat moment vernoemd naar een heilige en de J.F. Kennedyschool was de eerste school die vernoemd werd aan een ander persoon. Dit kwam wellicht door het feit dat het schoolbestuur sinds 1965 niet meer gekoppeld was aan het kerkbestuur.

In 1969 werden alle aanvragen voor de bouw van de nieuwe school gedaan en op 18 november 1970 werd door de Burgemeester en wethouders van Edam de bouwvergunning afgegeven. Sleutelbouw B.V. werd de aannemer van de J.F. Kennedyschool waarin zeven lokalen moesten komen; 6 ‘gewone’ klassen en één handenarbeidlokaal.

De J.F. Kennedyschool werd eerst gehuisvest in de Sint Willibrordschool aan de Sijmen Molstraat totdat het nieuwe schoolgebouw klaar was. Ook werd een van de groepen ondergebracht in de nieuwe Sint Petrusschool aan de Schoklandstraat.

Jaap Smit, Frans Goossens en later Angela Hammink- van Mierlo waren de eerste leerkrachten van de J.F. Kennedyschool. Op vrijdag 29 oktober 1971 werd de school officieel geopend met de onthulling van een kunstwerk.

Door de vorming van het basisonderwijs in 1985 werden de kleuterscholen en lagere scholen samengevoegd. Onze school had echter niet voldoende lokalen voor 8 groepen. Daarom werd er een dependance gemaakt van de voormalige kleuterschool ‘De Blokkendoos’ aan het Siriusplein.

De verhuizing

Rond het jaar 2000 is besloten om de J.F. Kennedyschool samen met de Sint Nicolaasschool in een, nieuw te bouwen, school in het Boelenspark te huisvesten. Daarmee werden alle groepen weer samen gevoegd. In augustus 2002 is dit mooie, nieuwe gebouw geopend waarin onze school en de Sint Nicolaas door middel van klapdeuren van elkaar zijn gescheiden.

Samen één schoolplein

In het schooljaar 2018-2019 is er hard gewerkt aan een nieuw schoolplein voor beide scholen. We hebben een stuk grond van de gemeente gekregen waardoor een grote fietsenstalling achter de school is gerealiseerd. Daarbij is het hele schoolplein op de schop gegaan en zijn er vele mooie klim- en speeltoestellen geplaatst. De kinderen kunnen nu naar hartenlust spelen op dit prachtige plein.

De Samensprong

Hoewel we de historie van beide scholen absoluut niet willen vergeten, vonden wij dat bij het samengaan van onze scholen ook een nieuwe naam hoorde. Een naam die “basisschool” ademt, een naam die tegen een stootje kan en een naam die bij onze kernwaarden past:

 • Samen
 • Plezier
 • Creativiteit
 • Structuur
 • Groei

Daar willen we samen aan werken; elke dag opnieuw!

Waarom de Samensprong?

Het woord samen bleef maar terugkomen. Daar waar we twee scholen waren, worden we nu samen één!

 • Samen Leren
 • Samen Plezier maken
 • Samen Wijzer worden
 • Samen Werken
 • Samen Spelen
 • Samen Groeien

Samen springen we in het diepe, vol vertrouwen in de toekomst. Wij hopen dat jullie deze sprong met ons willen maken!