Waarom moet ik een ouderbijdrage betalen?

De school mag een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren. De ouderraad stelt in samenspraak met de school de hoogte van de bijdrage vast. Het ouderdeel van de medezeggenschapsraad moet wel instemmen met de hoogte van de bijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het wel of niet betalen van deze bijdrage staat los van de kwaliteit van het onderwijs dat het kind ontvangt. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beïnvloed door de ouderbijdrage.

Met de ouderbijdrage worden die extra’s betaald waar de school geen subsidie voor ontvangt zoals bijvoorbeeld:

  • Traktaties bij feestelijke gelegenheden
  • Het Sinterklaasfeest
  • De Paasviering
  • Een broodmaaltijd tijdens de kerstviering
  • De afscheidsavond voor groep 8
  • Versnaperingen e.d.
  • Excursies
  • Activiteiten rond het afsluiten van het schooljaar

De bijdrage heeft overigens een vrijwillig karakter, maar wanneer de ouderraad over beperkte middelen beschikt, zullen diverse leuke activiteiten moeilijker te financieren zijn…