Beter Bewegen Kansrijk voor Kinderen

21 september 2021
Beter Bewegen Kansrijk voor Kinderen

Graag informeren wij u over de lessen bewegingsonderwijs.

Dit cursusjaar heeft SKO Volendam vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs aangetrokken die vanaf 4 oktober op alle basisscholen lessen gaan geven. Zit uw zoon of dochter in groep 3 of hoger? Een keer in de week krijgen die groepen les van een ‘echte’ gymleerkracht. De tweede les van de week wordt door de eigen groepsleerkracht verzorgd. De inzet van vakleerkrachten maakt onderdeel uit van het project: Beter Bewegen Kansrijk voor Kinderen en wordt voor vier jaar vanuit het bestuur bekostigd. De belangrijkste doelstelling van het project is om het bewegingsonderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. Ook zal er verbinding gemaakt worden tussen het schoolse aanbod en de naschoolse activiteiten die georganiseerd worden in de gemeente. Verder wordt ingezet op een goede doorgaande lijn tussen het basis- en voortgezet onderwijs.

Met de inzet van vakexperts hopen we dat alle kinderen ten volle zullen profiteren en ieder op eigen niveau en met plezier mee kan doen. Wij zijn erg blij met deze mooie ontwikkeling.

Ook heten we (van links naar rechts) Yalou, Gabrielle en Wesley van harte welkom en wensen hen veel succes.

Met vriendelijke groet,

Margareth Runderkamp voorzitter College van Bestuur
Wilma Tjalsma Bovenschools Manager primair onderwijs